Літаратура. 2. Вада Х. Русские революции 1917 г
Обмен учебными материалами


Літаратура. 2. Вада Х. Российские революции 1917 г1. Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

2. Вада Х. Российские революции 1917 г. как комплекс революций в эпоху мировых войн // Россия в XX веке: Историки спорят. М., 1994.

3. Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1957. Т. 1-2.

4. Гісторыя Беларусі. Пад рэд. А. Г. Каханоўскага. Мн., 1996.

5. Гісторыя Беларусі. Ч. 2. XIX-XX ст. Пад рэд. І. П. Крэнь і інш. Мн., 2002.

6. Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995.

7. Карр Э. Революция в России и Запад // Свободная мысль, 1991, № 16.

8. Ленин В.М. Полн. собр. соч. Т. 34.

9. Мяснікоў А. Ф. Беларусь ў 1917 годзе // Гуманітарна –эканамічны веснік. 1997. № 3.

10. Нарысы па гісторыі Беларусі. Ч. 1-2. Мн., 1994-1995.

11. Рудович С. Беларусь, 1917-й: На сквозняках российской этнополитики // Неман. 1997. № 11.

12. Сироткин В. О мировой революции в России, которую мы потеряли // Свободная мысль, 1992, № 15.

13. Сяменчык М. Я. Грамадска-палітычнае жыцце на Беларусі у перыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сакавік 1917-сакавік1918 гг). Ч. 1-2. Мн., 2001.

14. Сяменчык М. Я. Лютаўская (1917 г.) рэвалюцыя на Беларусі // Гуманітарна –эканамічны веснік. 1997. № 3.


[1] Вада Х. Российские революции 1917 г. как комплекс революций в эпоху мировых войн // Россия в XX веке: Историки спорят. М., 1994. С. 143-146.

[2] Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

[3] Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1957. Т. 1. С. 853.

[4] Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1957. Т. 1. С. 853.

[5] Мяснікоў А. Ф. Беларусь ў 1917 годзе // Гуманітарна –эканамічны веснік. 1997. № 3. С. 27.

[6] Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995. С. 87.

[7] Ленин В.М. Полн. собр. соч. Т. 34, с. 222.

[8] Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1957. Т. 2. С. 258.

[9] Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995. С. 99.

[10] Гісторыя Беларусі. Ч. 2. XIX-XX ст. Пад рэд. І. П. Крэнь і інш. Мн., 2002. С. 294.

[11] Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995. С. 105.

[12] Сяменчык М. Я. Грамадска-палітычнае жыцце на Беларусі у перыяд Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый (сакавік 1917-сакавік1918 гг). Ч. 2. Мн., 2001. С. 78.

[13] Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995. С. 107.

[14] Карр Э. Революция в России и Запад // Свободная мысль, 1991, № 16, с. 24.

[15] Сироткин В. О мировой революции в России, которую мы потеряли // Свободная мысль,
1992, № 15, с. 26.

[16] Сироткин В. О мировой революции в России, которую мы потеряли // Свободная мысль,
1992, № 15, с. 22.

[17] Ігнаценка І. М. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі: асблівасці і вынікі. Мн., 1995. С. 112.

[18] Сироткин В. О мировой революции в России, которую мы потеряли // Свободная мысль,
1992, № 15, с. 27.

[19] Ленин В.М. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 371.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная